Начало // Home

[BG]  {scroll down for English}

Фирма “Венец.Т ООД” отглежда над 80 вида – и много повече сортове – плодове и зеленчуци в био*- и пермакултурни градини. Освен това отглеждаме лимец.

Градините ни се намират около село Тодорово (Плевен) и село Дебнево (Троян). Имаме собствена сушилня и малка работилница, в които преработваме нашите пресни суровини, както и продуктите на други местни производители.

Целта на нашата фирма е да произвежда хубава храна, достъпна за всеки. Изработваме сушени плодове и зеленчуци, сокове, зърнени изделия и други храни. “Хубава храна” за нас означава храна, която е устойчиво произведена, на място преработена, чиста, здравословна, качествена и вкусна. Под “достъпна” разбираме справедливи цени за производители и потребители, както и възможност за участие в производството на тази храна.

Един от начините, по които се стремим да постигнем тази цел, е чрез сътрудничеството с кооперацията “Чернялка”. Кооперацията ще предлага готови ястия/храни на достъпни цени с пресни продукти, произведените от член-кооператорите и нас.

Тук ще намерите информация за нашите идеи, градини, продукти и партньори. Градините ни, както и нашите преработвателни бази, са отворени за всеки, който иска да се запознае с нас и нашите продукти – заповядайте!

* в преход

[EN]

Venets.T is growing over 80 kinds and many more varieties of fruits and vegetables, as well as Einkorn, in its organic* and permaculture orchards. The orchards are located near the villages of Todorovo (near Pleven) and Debnevo (near Troyan). We process our own and other local farms’ fresh produce in our own drying facility and kitchen.

Our goal is to produce good food that is accessible to everyone. We produce dried fruits and vegetables, juices, grain-based meals and other food items. By “good food” we mean food that is produced sustainably, locally processed, clean, healthy, of highest quality and delicious. By “accessible” we mean food that has a fair price for producers as well as consumers, and that allows consumers to have a stake in growing and processing it.

One way in which we hope to achieve this is through working closely with the newly established cooperative “Chernyalka”, which will offer affordable, ready-to-eat meals that are cooked with fresh farm produce, grown by the coop members and us.

This website will introduce you to our ideas, activities, orchards and products. You are also very welcome to visit our orchards and processing facilities – you can contact us here.

* in transition to organic certification

Credits: photographs by Catherine Zanev