За нашите градини // About our orchards

[BG]   {scroll down for English}

Градините ни следват принципите на пермакултурата и биологичното земеделие. Те обхващат около 700 декара и са разположени на две места: Село Тодорово (до Плевен) и село Дебнево (до Троян). 

Целта ни е да създадем устойчиви градини, които едновременно раждат здравословна храна; възстановяват почвата; и запазват биоразнообразието. 

Насажденията ни са проектирани от Balkan Ecology Project (Balkep), след месеци изследване на дадения район. Характеристиката на всяка една местност определя, каква култура ще се отглежда там. Не се опитваме да адаптираме почвените и други условия към дадена култура. Вместо това, избираме видове и растения, които по естествен път растат в дадената местност, без нуждата от допълнителни добавки. Тези видове са по-издрижливи към екстремни метеорологични явления, които вече изпитваме все по често.

При проектирането на нашите градини се ориентираме по естествено устойчиви и  плодородни екосистеми — както например една дива гора. Там в един квадратен метър растат много видове растения на различни слоеве: коренни растения, билки и боровинки над земята, ниски и високи храсти, дръвчета и между всичко пълзящи растения. Целта ни е да създадем “ядливи гори”: комбинираме различни ядливи и други растения, които живеят в симбиоза. Подкрепват се един друг с хранителни вещества, сянка, способността си да задържат вода и др.

Умишлено съчетаваме различни видове и сортове в нашите градини, с цел да увеличим тяхната устойчивост срещу болести и вредители. Тази практика е известна като “интеркропинг”. 

Освен това, нашите градини предлагат убежище на диви растения, насекоми и животни. Те ни помагат с опрашването, подържат генетичното разнообразие, и “чистат” градините ни от вредители и болести.

Всичко това ще ни позволи да изразходваме по-малко ресурси, и да сме по-малко уязвими към екстремни метеорологични явления и климатични промени.

В нашите градини ще намерите следните дървета: Ябълки, дюли, круши, сливи, вишни, череши, мушмули, черници, лешници и др; следните храсти: касис, хемомелис, арония и др.; както и билки и подправки; едногодишни и многогодишни зеленчици, като папуда, аспержи и др.; зърнени култури като лимец, амарант, просо и царевица; и много цветя които служат като храна за опрашители или като естествено багрило. 

Също така ще намерите купчини от камъни за влечуги; малки и големи езера; и диви места, които представляват хабитат за полезни насекоми и други животни.

Може да прочетете повече за нашите пермактурни дизайни тука (за Дебнево и за Тодорово), на сайта на Balkep.

Отделно работим и с научни институции, като научния институт по биологично земеделие (FIBL) – Швейцария. С помощта на техен експерт засадихме една интензивна, нискостеблена биологична черешова градина. Намира се в близост до нашите пермакултурни разнообразни градини.

Като следващи стъпки планираме:
– отглеждане на пилета на пасищата между редовете на дърветата в овощните ни  градини;
– отглеждане на прасета в горските площи на нашата земя; и
– разширяване на мащаба на отглежданите зеленчуци, като прилагаме поуките от проекта за поликултури на Balkep и нашите собствени експериментални градини в Тодорово.

Работим също така и с други местни и устойчиви производители, които ни осигуряват плодове и зеленчуци, които ние преработваме в сушени продукти, ястия, сокове и сиропи.

[EN]

Our orchards comprise a total of nearly 70 hectares and are located close to the villages of Todorovo (near Pleven) and Debnevo (near Troyan). 

Our aim is to create diverse, resilient gardens that yield healthy food while protecting and restoring the land. Based on permaculture and organic principles, our gardens are intended to preserve biodiversity by providing a haven for wild plants, insects, birds and other animals, and by cultivating a wide array of edible plants. 

Our orchards have been designed by the Balkan Ecology Project (Balkep), after months of observation of the specific conditions of each of our sites. The individual possibilities and constraints of each plot have played an important role in our decision what to grow where. Rather than trying to adapt the site to a crop we want to grow, we primarily grow plants that would naturally grow there. In an effort to imitate naturally resilient and productive ecosystems, such as a forest, we combine edible and other plants that support each other with nutrients, shade, their water-holding capacity or other “services”. This will allow us to put less effort and inputs into the system, once it is established. In addition, we intentionally mix crops and varieties in our gardens, in order to increase pest and disease resilience – a practice called intercropping. 

In our orchards you will find apple, quince, plum, pear, cherry, mulberry, medlar, hazel and many other fruit and nut trees; currants, Japanese quince, aronia and other berries; aromatic herbs; perennial and annual vegetables; Einkorn, amaranth, sorghum and maize; as well as many flowers that will serve as food for pollinators or as natural dyes. There are also rock piles, tyre ponds, larger ponds and wild strips that provide habitat for beneficial insects and animals.

You can read more about the different permaculture designs we applied in these blogs on our site in Debnevo and in Todorovo, on Balkep’s website.   

We have also worked closely with the Research Institute of Organic Agriculture (FiBL) and other experts on various elements of our gardens, such as a 4 ha intensive organic cherry orchard, nestled inside extensive sour cherry and hazel orchards. 

Going forward, we plan to raise chicken on pastures between the tree rows of our extensive orchards, as well as pigs in the woody areas of our land. We will also grow more vegetables at larger scale, applying lessons learned from Balkep’s polyculture project and our own experimental gardens in Todorovo. 

Until then, and also in the future, we will work with other local and sustainable farms that provide us with fruits and vegetables, which we turn into dried produce, meals, juices and syrups.