Абонаменти на кошници // CSA box subscriptions

[please scroll down for English version]

Каква е идеята на кошниците?

Абонаментните кошници са част от солидарното земеделие – на английски познато като “CSA”- community-supported agriculture. Когато се абонирате за сезонна кошница, Вие подкрепяте местен фермер, купувайки предварително част от продукцията му. В замяна получавате редовно най-пресните, качествени и здравословни сезонни плодове и зеленчуци на предварително уговорена цена. В нашият случай, ние Ви предлагаме всяка седмица една разнообразна кошница с около 4 до 5кг от даровете от нашите поликултурни био-градини и подбрани други местни фермери. В момента предлагаме абонаменти до крач на сезона 2023 (началото на Декември). От пролет 2024 ще предлагаме отново годишни абонаменти. Преди да се абонирате, имате възможност да си поръчате пробна кошница.

Какво спечелите Вие?

Прясно откъснати, под открито небе отгледани, чисти зеленчуци и плодове – и голямо разнообразие: при нас няма само краставици и домати, а над 80 вида и сортове зеленчуци и плодове, много от които рядко или въобще не се намират в България. На Facebook страницата и Инстаграм профила ни ще споделяме рецепти и информация за тях, за да знаете, как може да ги приготвяте. Сезонните кошници също са изгодни и удобни: спестявате до 15% от цената на продуктите, и получавате кошниците всяка седмица до адрес или офис на Спиди по Ваш избор – или до един от нашите доставни пунктове. И много важно: можете да сте сигурни, че цената няма да се промени – ще получавате за целият период от абонамента си качествени продукти на една и съща предварително уговорена, фиксирана цена.

Какво спечелим ние?

Вашата готовност за разнообразие и изненада ни позволява да отглеждаме зеленчуци и плодове по най-естественият начин, според сезона им и без оранжерии, запазвайки и възстановявайки биологичното и генетичното разнообразие. Вашата гъвкавост също означава, че споделяме риска, който е неизбежна част от земеделието, особено биологичното земеделие: винаги някоя култура може да не се получи, но има ли разнообразие, тя може да бъде заменена с някоя друга прекрасна култура. А с Вашият абонамент ни позволявате на нас и нашите колеги да разчитаме на доходи, да планираме и да инвестираме в развитието на фермата.

Всичко това прави кошниците и абонаментите важни елементи на солидарното земеделие и пряката връзка между нас производители и Вас потребители на чиста, хубава храна.

Как мога да се запиша за абонамента?

За да се абонирате за нашите кошници, моля попълнете формуляра за записване ТУК. Ако желаете да поръчата първо една пробна кошница преди да се абонирате, можете да я поръчате чрез формуляра ни за единични поръчки.
При въпроси, моля пишете ни имейл на sales@venets.co, или звъннете на 0882603585.

Колко струва абонамента и как се случва плащането?

Пробната кошница е на цена от 35лв.

При абонамент от минимум 1 месец, цената на една кошница е 32лв. Цената на абонамента зависи от това, колко седмици остават до края на сезона 2023 в момента на записването Ви.

Доставката до нашите доставни пунктове в София струва 3лв всяка седмица и се заплаща предварително, заедно с абонамента.

Доставката до доставния ни пункт в Плевен е безплатна.

При доставка със Спиди, тя е за Ваша сметка и я плащате директно на куриера при всяка доставка.

Абонамента се заплаща предварително, най-късно 2 дни преди доставката на първата кошница.

Плащането се случва по банков път или Револют срещу фактура.

Кога и как се извършва доставката на кошниците?

Можете да избирате между доставка до един от нашите доставни пунктове и доставква по куриер. Работим само със Спиди.

Доставните ни пунктове в момента са:

София:

  • магазин ZOYA Веслец, ул. Екзарх Йосиф 53 (на ъгъла с ул. Веслец) 
  • магазин ZOYA Сан Стефано Плаза, ул. Сан Стефано 22 (срещу БНТ)

До Плевен доставяме безплатно до Ваш адрес.

Доставката на кошниците по куриер и до доставните ни пунктове се случва всеки вторник, до Певен – всеки понеделник. Пробни кошници по куриер прашаме по договаряне.

Мога ли да прекъсна абонамента си?

Да, можете да ни съобщите 3 дни преди доставката, че не желаете да получавате кошница в следващата седмица. Абонамента Ви ще бъде съответно удължен, като по този начин ще наваксвате за пропуснатите кошници.

Може ли да се промени адреса на доставката?

Да, винаги можете да ни съобщите за постоянна или временна промяна на адреса Ви. Примерно, ако през лятото сте на море, кошницата може да Ви преследва, или да бъде изпратена на някой друг човек – или може да прекъсните абонамента си (вижте предният въпрос).

Мога ли да прекратя абонамента си, преди да е изтекъл?

Да, можете. След четвъртата доставка, може да се откажете по всяко време, ако не сте доволни, и ще Ви възстановим останалата част от това, което сте платили.

Какво е Мисия “Без Отпадък”?

Стремим се максимално да намалим отпадъците при доставката на нашите кошници. Използваме само опаковки, които могат да бъдат ползвани многократно или рециклирани, и Ви каним да събирате кашоните и всичкият останал амбалаж, и да ни го върните в края на абонамента по куриер. Доставката ще е за наша сметка, и освен това ще Ви изпратим подарък с подбрани продукти от нашата работилница. Защото не само околната среда, а и ние и Вие спечеляме от живот без отпадък.

За всякакви други въпроси, моля пишете ни имейл на sales@venets.co, или звъннете на 0882603585.

CSA box subscriptions

What are the CSA boxes about? 

“CSA” stands for community-supported agriculture, also known as solidary agriculture. When subscribing to a CSA box, you support a local farmer by buying a share of the farm’s produce upfront. In return, you will receive fresh, tasty and healthy fruits delivered to you on a regular basis at a previously agreed fixed price. In our case, once a week you receive a box with about 4-5kg of various seasonal fruits and vegetables, grown in our organic polyculture gardens and by other hand-picked local producers. The subscriptions we currently offer are for 1 to 3 months (until the end of the season 2023, the beginning of December). From Spring 2024, we will offer annual subscriptions again. Before you subscribe, you can order а trial box. 

What is in it for you? 

As a subscriber to our boxes, you will get a large variety of freshly-picked, sun-ripened, flavourful and healthy, toxin-free fruits and veggies  delivered to your door, a Speedy office near you or one of our pick-up points. We cherish diversity and grow more than 80 different fruits and vegetables, many of which are otherwise hard to find in Bulgaria. Eating seasonally means that your produce is more flavourful and nutrient dense. Receiving a CSA box with different products every week makes eating seasonally easy and fun. We regularly share info and recipes on how to prepare the lesser known vegetables and fruits to make it even easier. And you also save up to 15% of the price of the products as a subscriber. And very importantly: you can be sure that the price will not increase during the course of your subscription – you will receive high quality products for one year at the same agreed price.

What do we gain? 

Your readiness for variety and surprise allows us to grow fruits and vegetables as nature intended: at the right time of the year, without greenhouses, and in a way that preserves and enhances biodiversity. Your flexibility also means that you share the risks that farming inevitably entails, especially organic farming under the open sky: there is always a chance that one or the other crop is lost, but as long as we are flexible and embrace diversity, it can always be replaced by some other wonderful produce. And finally, with your subscription, you allow us and other small growers to rely on income, plan ahead and invest in the development of our farms. 

All this make the CSA boxes an important element of community-supported agriculture, and enhances the solidarity between  producers and consumers of good food. In addition, you are always welcome to visit us and see where, how and by whom your food is grown, and also to take part in that. 

How can I subscribe? 

In order to subscribe to a CSA box, please fill out our English subscription form.

To order a trial box, please use this form for individual orders, where you will also find our other products. 

If you have questions, you can email us at sales@venets.co, or call us on 0882603585.

What is the price for the subscription and how can I pay? 

The price of a trial box is 35 leva.

When you subscribe for 1 month or more, the price of each box is 32 leva. The total sum of the subscription depends on how many weeks are left until the end of the season 2024 at the time of the start of your subscription.

We charge 3 leva for each delivery to our designated pick-up points in Sofia, which are currently two Zoya.bg shops (see below).

We deliver free of charge to your address in Pleven. 

If you chose delivery by Speedy courier service, you pay the delivery directly to Speedy every week. 

The payment is due 2 days before the start of your subscription at the latest.

You can only pay by bank transfer or Revolut. Once you have filled out the form, we will send you an invoice with our bank details. You can pay in Leva or Euro.  

When and where are the boxes delivered?

You can chose between having the boxes delivered to our pick-up points in Sofia, to your address in Pleven, or by Speedy courier service to their office of your choice or to your door. We do not work with other courier services than Speedy. 

Our delivery points are currently:

Sofia:

  • ZOYA San Stefano Plaza, San Stefano St. 22
  • ZOYA Veslets, Ekzarh Yosif st. 53

In Pleven we deliver to your address, free of charge.

Delivery to our pick-up points in Sofia is every Tuesday, and to Pleven – every Monday. Trial boxes are sent on various days, by agreement.

Can I interrupt my subscription? 

Yes, you can. We kindly ask you to inform us 3 days before the delivery day if you would like to skip a box. Your subscription will be extended accordingly, so you do not lose any boxes. 

Can I change the delivery address?

Yes, you can always inform us if you change your address temporarily or permanently. For instance, if you spend summer by the sea, your box will follow you if you wish. You can also have it delivered to someone else while you are away. Or you interrupt your subscription, as described above. 

Can I end my subscription before it has expired? 

Yes you can. If you are not satisfied, or your plans change, after the fourth box you received you can decide to end your subscription at any time, and we will refund you what is outstanding. 

What is mission “zero waste”? 

We try to reduce packaging and waste as much as possible when delivering our boxes. We only use materials that can be reused or recycled, or that have already been recycled – such as bags made from recycled “wild plastic”, collected in the wild. We also encourage you to collect all packaging and return it to us by Speedy at the end of your subscription at our cost, and we will give you a small gift of products from our factory if you do so. Because we believe that a world with less waste is better for all of us.

For any other questions, don’t hesitate to contact us at sales@venets.co, or 0882603585.