Условия за доставка // Terms of Delivery

 1. ЗАКУПУВАНЕ НА ПРОДУКТИ ПРЕЗ ВЕНЕЦ.Т ООД
  1. 1. ВЕНЕЦ.Т ООД е селскостопански производител и търговец на екологично чисти и био продукти. ВЕНЕЦ.Т ООД предлага възможност на Потребители от цял свят да закупят асортимент, директно произвеждан и предлаган от ВЕНЕЦ.Т ООД и възможност закупените продукти да бъдат доставени до посочен от Вас адрес.

След като поръчката бъде приета, тя не може да бъде отменена от Вас, освен в случаите, посочени в член 4 по-долу.

Поръчки с приемат по емейл на sales@venets.co. Възможни са и поръчки през Фейсбук месинджър на акаунта на ВЕНЕЦ //VENETS или формуляра за заявки.

Информация, необходима за потвърждаване на поръчката:

 • Наименование на избрания продукт
 • Бройка от избрания продукт
 • Две имена на получател
 • Точен адрес на получател
 • Телефонен номер на получател
 • Избран начин на плащане: по банков път, наложен платеж, epay.bg

След направена поръчка, ще получите потвърждение на посочения имейл. Поръчката се счита за приета, когато клиентът получи потвърждение по имейл от Венец.Т ООД.

Телефон за връзка: 0888 940 222

 1. 2. След като направите поръчка, ще получите потвърждение на направената поръчка на имейл адреса, подаден от вас. В този имейл се съдържа референтен номер на поръчката и детайли за поръчаните продукти. Това потвърждение означава, че поръчката е била приета и сте сключили валиден договор за покупко-продажба с „Венец. Т“ ООД. Договорът се счита сключен от момента на подаване на Вашата поръчка.
 1. 3. Предлаганите Продукти е възможно да не бъдат налични. В случай, че даден поръчан продукт не може да бъде доставен, ние ще Ви съдействаме като се свържем с Вас, за да Ви предложим замяна с друг продукт. В случай, че не желаете заместването на поръчаните от Вас продукти вие имате правото да се откажете от Поръчката, да получите ваучер на същата стойност за покупки на Продукти по Ваша преценка или да получите направеното от Вас плащане в пълен размер в срок до 14 дни от отказа.
 2. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ
  1. 2. 1. Всички цени на Продуктите, обявени в сайта www.venets.co и Фейсбук страницата на Венец.Т ООД са крайни и включват ДДС (доколкото е приложим), както и всички други данъци и такси, предвидени в приложимото законодателство. Цените на Продуктите и цената за доставка се посочват отделно. 2. 2. При избран начин на плащане „по банков път“, ще Ви бъде издадена фактура и стоката ще бъде изпратена при постъпване на сумата по фактурата по банковата сметка на Венец.Т ООД.

При избран начин на плащане „наложен платеж“, стоката ще бъде изпратена по куриер и ще бъде изискано плащане при получаването и.

При избран начин на плащане „Еpay.bg”, ще бъде генериран код за плащане в системата на epay.bg и клиентът ще получи линк, който препраща към страницата Еpay.bg. Плащането става онлайн чрез банкова карта Visa или Mastercard. Плащанията се извършват съгласно приложими общи условия на Epay и ние не носим отговорност за действия или бездействие от страна на Epay. Относно сигурността: ВЕНЕЦ.Т ООД не съхранява номера на банкови карти и няма достъп до тях.

При получаване на потвърждение от ипей за направено плащане, стоката ще бъде изпратена до посочения от Вас адрес.

2.3. В случай че поръчката Ви не бъде изпълнена, направеното от Вас плащане ще ви бъде възстановено в пълен размер в срок до 14 дни по банков път на посочена от Вас българска сметка. При плащания с кредитна/дебитна карта по чрез ипей, плащането ще бъде сторнирано чрез системата на Epay.bg и ще получите парите по сметката, от която е потвърдено плащането.

В случай на отказ от Ваша страна от направена поръчка съгласно чл. 4 по-долу, като ВЕНЕЦ.Т ООД има право да удържи стойността на повредените при връщането продукти или разноските за взимане на продуктите.

2.4. Ние вземаме мерки, доколкото зависи от нас, да защитим Вашите данни и данните за Вашата поръчка, но при липса на грешка от наша страна в тази връзка, не носим отговорност за загуби, които можете да понесете, ако трета страна предостави неоторизиран достъп до каквато и да е част от Вашите данни, докато поръчвате през или използвате уебсайта на Еpay.bg.

 • ДОСТАВКА
  •  Поръчаните от Вас продукти ще Ви бъдат доставени от партньори на ВЕНЕЦ.Т ООД – оторизирани куриерски фирми, на посочения от Вас адрес или до Място за получаване на територията на Република България.
  •  Доставката на Вашата поръчка до избрания от Вас Адрес/Място за получаване се извършва за сметка на получателя или според договорените условия. Доставките се извършват между 9 ч. и 18 ч.  При липса на друга писмена договорка, срокът на доставка е 5 работни дни. За Абонаментни кошници според графика на доставка.
  • Ако не бъдете открити на посочения от Вас Адрес в посоченото време за доставка или няма кой да приеме доставка на Мястото за получаване, куриерът-партньор ще остави съобщения за пропусната доставка и ще се свърже с Вас по телефона, за да се уговори алтернативен адрес или друг час за изпълнение на доставката. Възможно е да бъде начислена допълнителна такса за доставка. При пропусната доставка по вина на получателя, в случай на поръчани свежи продукти (плодове и зеленчуци и лесно разваляеми продукти, например Сезонни кошници), получателят носи материална отговорност и дължи на изпращача – Венец.Т ООД.
  • Ако дадете инструкции Вашата поръчка да бъде оставена на посочения адрес или Място за получаване, без да има кой да я приеме, то ВЕНЕЦ.Т ООД не носи отговорност за Вашата поръчка, в това число при кражба, нарушаване целостта на Продуктите, замърсяване и всяко друго следствие от промяна на температурата – за продукти, които изискват да бъдат съхранявани при специфични условия.
  • Вие носите отговорност за получаване на поръчката на посоченото място и в посочения часови диапазон. Ако не вземете своята поръчка, доставена до избрано от Вас място за доставка, дължите пълната стойност поръчката и доставката и нямата право да се откажете от доставката, освен когато разполагате с правата по т. 4.2.
  • Всички рискове за поръчаното (включително риск от загуба или нарушаване на продуктите) се поемат от Вас от момента на доставка до Вашия адрес или след взимането на поръчката от Куриера-партньор.
  • В случай, че получената от Вас поръчка се разминава с поръчаното от Вас трябва да се свържете с нас в рамките на деня в който е извършена доставката. Няма да се наложи да заплащате грешно доставени продукти, както и продукти, които не са били доставени.
  • Не поемаме отговорност за забавяне или невъзможност да бъде изпълнена доставка, поради обстоятелства, независещи от нас и извън нашия контрол.
  • Ако доставката на Вашата поръчка бъде забавена по причина, извън нашия контрол (например пътно транспортно произшествие на Куриера-партньор) ), Куриерът партньор, ще Ви информира своевременно за това. ВЕНЕЦ.Т ООД не поема отговорност за тези забавяния и евентуално неизвършени доставки.
  • Възстановяване на таксите за доставка може да бъде извършено само в съответствие с в случаите, когато Потребителят може да упражни право на отказ от потвърдена поръчка, както е посочено по-долу или в случаите когато не е извършена доставка.
 • ПРАВО НА ОТКАЗ. РЕКЛАМАЦИИ
  • Моля, имайте предвид, че нямате право да се откажете от покупка на храни и хранителни продукти, които са с кратък срок на годност или нетрайни, както и от хранителни продукти, които са Ви доставени в запечатани опаковки и които са разпечатани. Някои продукти, предлагани през фейсбук страницата и уебсайта на ВЕНЕЦ.Т ООД отговарят на тези изисквания и за тях Вие нямате право на отказ от направена покупка, освен ако не са ви доставени грешни или повредени продукти, което се установява в момента на получаване на доставката. Рекламации за грешни или повредени продукти могат да бъдат направени единствено в рамките на деня на получаване на доставката.
  • За всички останали продукти Вие имате право да се откажете от направената покупка в срок от 14 календарни дни след доставката им. Платеното от Вас за доставка, ще бъде възстановено напълно, след като получим всички Продукти, предмет на покупката (не само част от тях) обратно на адреса, посочен в т 4.3. Моля, имайте предвид, че плащането за доставката ще бъде възстановено на базата на стандартната такса за доставка. Възстановяването на направеното от Вас плащане ще бъде извършено в 14-дневен срок от момента на получаване обратно от ВЕНЕЦ.Т ООД на върнатите Продукти на посочения в т. 8.3 адрес. Ваша отговорност е да положите добра грижа за Продуктите и да ги върнете, преди да можем да възстановим направеното от Вас плащане.
  • В случай, че решите да упражните правото си на отказ Вие сте длъжен в срок от 14 дни от изпращане на уведомлението до ВЕНЕЦ.Т ООД за отказ от направената от Вас покупка, да изпратите закупените от Вас Продукти във вида, в който сте ги закупили ВЕНЕЖ.Т ООД, ул. „Васил Левски“ 8, с. Тодорово. Вие може да поискате от ВЕНЕЦ.Т ООД да изпрати куриера партньор да вземе продуктите от посочен от Вас адрес, но в този случай разходите за транспорт са за ваша сметка. Вие сте упражнили валидно правото си на отказ единствено, ако сте върнали закупените от Вас продукти на ВЕНЕЦ.Т ООД в посочения срок.
  • Рекламации за грешка при доставените продукти или относно качеството на доставените продукти се приемат най-късно до края на работния ден, в който е извършена доставката (когато доставката е направена до Място на получаване или не е получена лично от вас) или в момента на получаване, когато продуктите са Ви доставени лично. Рекламациите се приемат единствено по електронна поща на адрес sales@venets.co.
 • СЪДЪРЖАНИЕ. ПУБЛИКУВАНЕ ОТ ПОТРЕБИТЕЛИ
  • Препратките към външни сайтове и ресурси, предоставени в сайта, са предоставени само за Ваша информация и улеснение. Ние нямаме контрол над съдържанието на тези сайтове, управлявани от трети страни и не поемаме отговорност за потенциални вреди и загуби, причинени от използването им. Нашите Продукти не е позволено да бъдат вграждани в други сайтове без наше съгласие и нямате право да създавате линкове към друго, освен началната ни страница. Запазваме си правото да отнемем правата за препращане без предварително предупреждение.
 • ПРОМОЦИИ И НАГРАДИ
  • ВЕНЕЦ.Т ООД може, от време на време, да организира състезания или да предоставя промоции от свое име, или от името на своите Партньори или от името на трети лица. Всички подобни инициативи ще бъдат предмет на отделни правила и условия, които ще бъдат предоставени изрично във връзка с провеждането на съответното състезание или промоция.
 • ЛИЧНИ ДАННИ И ПОВЕРИТЕЛНОСТ
  • Личните данни, предоставени от Потребител, се събират и обработват от ВЕНЕЦ.Т ООД в съответствие с приложимото българско законодателство и Условията за защита на личните данни.
  • Вашите лични данни се събират и обработват единствено за целите на предоставяне на Услугите и тяхното подобряване. Достъп до Вашите лични данни може да бъде предоставен достъп на субекти, имащи право да ги получават по силата на приложимото законодателство, включително компетентните органи на съдебната власт.
  • Вие имате право на достъп във всеки един момент до личните Ви данни, съхранявани от ВЕНЕЦ.Т ООД както и право да ги коригирате. С регистрирането на Поръчка, вие предоставяте своите лични данни доброволно, но си запазвате правото да оттеглите своето съгласие за обработване на данните по всяко време.
  • За повече информация относно политиката за обработване и съхраняване на лични данни от ВЕНЕЦ.Т ООД и Вашите права в тази връзка прочетете Политиката на поверителност на ВЕНЕЦ.Т ООД, които представляват неразделна част от тези Общи условия.
 • ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
  • ВЕНЕЦ.Т ООД има право да изменя настоящите Общи условия, като в такъв случай обновената версия на условията ще бъде достъпна на уебсайта на ВЕНЕЦ.Т ООД.

..