За нашите градини // About our orchards

[BG]   {scroll down for English}

Градините ни следват принципите на пермакултурата и биологичното земеделие. Обхващат около 700 декара и са разположени на две места: с. Тодорово (до Плевен) и с. Дебнево (до Троян). 

Целта ни е да създадем устойчиви градини, които раждат здравословна храна и в същото време възстановяват почвата и запазват биоразнообразието.  

Насажденията ни са проектирани от Balkan Ecology Project (Balkep) след месеци изследване на терена. Характеристиката на всяка една местност определя каква култура ще се отглежда там. Не се опитваме да адаптираме почвените и други условия към дадена култура, а избираме видове, които по естествен път растат в дадената местност, без нуждата от добавки. Тези видове са по-издържливи на екстремни метеорологични явления, каквито изпитваме все по често.

При проектирането на нашите градини се ориентираме по естествено устойчиви и плодородни екосистеми — както например една дива гора. Там в един квадратен метър растат много видове растения на различни слоеве: коренни растения, билки и боровинки над земята, ниски и високи храсти, дръвчета и между всичко пълзящи растения. 

Целта ни е да създадем “ядливи гори”: комбинираме различни ядливи и „помощни” растения, които живеят в симбиоза. Те създават небходимите едни за други хранителни вещества, сянка, спомагат за задържане на водата и т.н. Целенасочено съчетаваме различни видове и сортове и с цел да увеличим тяхната устойчивост срещу болести и вредители. Тази практика е известна като “интеркропинг”. 

Градините ни предлагат убежище на диви растения, насекоми и животни. Те ни помагат с опрашването, поддържат генетичното разнообразие и по естествен начин преборват вредители и болести.

Всичко това ще ни позволи да изразходваме по-малко ресурси, и да сме по-малко уязвими към екстремни метеорологични явления и климатични промени.

В градините ни ще намерите: 

  • плодни дървета: ябълки, дюли, круши, сливи, вишни, череши, мушмули, черници, лешници и др.; 
  • храсти: касис, хемомелис, арония и др.; 
  • билки и подправки; 
  • едногодишни и многогодишни зеленчуци; 
  • зърнени култури като лимец, амарант и просо; 
  • много цветя, които служат като храна за опрашители или за естествено багрило. 

Също така ще намерите купчини от камъни, с които превличаме влечугите, малки и големи езера, както и необработени площи, обитавани от полезни насекоми и други диви животни.

Може да прочетете повече за пермактурения дизайн на градините в Дебнево и Тодорово на страницата на Balkep.

Работим с научни институции, като Научния институт по биологично земеделие (FIBL) – Швейцария. С помощта на експерт от FIBL, в близост до пермакултурните градини засадихме една интензивна, нискостеблена биологична черешова градина.

Планираме разширяването на обема на отглежданите зеленчуци, като прилагаме поуките от проекта за поликултури на Balkep.

[EN]

Our orchards comprise a total of nearly 70 hectares and are located close to the villages of Todorovo (near Pleven) and Debnevo (near Troyan). 

Our aim is to create diverse, resilient gardens that yield healthy food while protecting and restoring the land. Based on permaculture and organic principles, our gardens are intended to preserve biodiversity by providing a haven for wild plants, insects, birds and other animals, and by cultivating a wide array of edible plants. 

Our orchards have been designed by the Balkan Ecology Project (Balkep), after months of observation of the specific conditions of each of our sites. The individual possibilities and constraints of each plot have played an important role in our decision what to grow where. Rather than trying to adapt the site to a crop we want to grow, we primarily grow plants that would naturally grow there. In an effort to imitate naturally resilient and productive ecosystems, such as a forest, we combine edible and other plants that support each other with nutrients, shade, their water-holding capacity or other “services”. This will allow us to put less effort and inputs into the system, once it is established. In addition, we intentionally mix crops and varieties in our gardens, in order to increase pest and disease resilience – a practice called intercropping. 

In our orchards you will find apple, quince, plum, pear, cherry, mulberry, medlar, hazel and many other fruit and nut trees; currants, Japanese quince, aronia and other berries; aromatic herbs; perennial and annual vegetables; Einkorn, amaranth, sorghum and maize; as well as many flowers that will serve as food for pollinators or as natural dyes. There are also rock piles, tyre ponds, larger ponds and wild strips that provide habitat for beneficial insects and animals.

You can read more about the different permaculture designs we applied in these blogs on our site in Debnevo and in Todorovo, on Balkep’s website.   

We have also worked closely with the Research Institute of Organic Agriculture (FiBL) and other experts on various elements of our gardens, such as a 4 ha intensive organic cherry orchard, nestled inside extensive sour cherry and hazel orchards. 

Going forward, we plan to grow more vegetables at larger scale, applying lessons learned from Balkep’s polyculture project.