Контакт // Contacts

За връзка с нашият търговски представител, Пламен Петков:  //
To contact our sales representative, Plamen Petkov: 
Е-майл // email: sales@venets.co
Тел // tel: +359(0)888940222

За всички други въпроси:  //
For all other inquiries: 
Е-майл // email: info@venets.co
Тел // tel: +359 (0)884020464