Контакт // Contacts

Tърговски клиенти:  //
Retailers: 
Е-майл // email: sales@venets.co
Тел // tel: +359(0)882538244

За всички други въпроси:  //
For all other inquiries: 
Е-майл // email: info@venets.co
Тел // tel: +359 (0)884020464