Контакт // Contacts

Tърговски клиенти, абонаментни кошници и заявки от частни клиенти:  //
Retailers, CSA boxes and all other orders: 
Е-майл // email: sales@venets.co
Тел // tel: +359(0)882603585

За всички други въпроси:  //
For all other inquiries: 
Е-майл // email: info@venets.co
Тел // tel: +359(0)882538244